‍‍‍‍‍‍

Στην σελίδα αυτή θα βρείτε υλικό και οδηγίες για τα Θέματα των υπo-ομάδων.

‍‍‍ Επιλέξτε το θέμα:

Ταυτότητες Φύλου: Η ταυτότητα κάθε ατόμου επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους
Συγκρίσεις-Διαφορές-Διακρίσεις ως προς το φύλο, την εθνική προέλευση, την ηλικία, την εμφάνιση: Ρατσισμός-στερεότυπα-προκαταλήψεις.

Ρατσισμός - εκφοβισμός: Ρατσισμός ως προς το φύλο, την εθνική προέλευση, την ηλικία, την εμφάνιση γεννά μορφές βίας, όπως είναι ο εκφοβισμός στο σχολείο.
Σχολικός χώρος και σχολικός εκφοβισμός, Δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι που αποτρέπουν τη βίαιη συμπεριφορά.


Βιολογικός ντετερμινισμός: Α. Οι ικανότητες/συμπεριφορές των ατόμων/ανθρώπων είναι βιολογικά προκαθορισμένες.

Β. Σε αντίθεση με απλούστερους οργανισμούς οι συμπεριφορές των ανθρώπου δεν υπαγορεύονται από την γενετική κληρονομιά και μόνο.

Όλοι διαφορετικοί. Όλοι ίσοι. Με ποιά επιχειρήματα μπορείτε να μας πείσετε;


Ο Ρατσισμός στην Αρχαιότητα: Οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για τους «άλλους».

Διακρίσεις και άτομα με αναπηρίες, Διακρίσεις και καταναλωτικό πρότυπο.