• Η ταυτότητα κάθε ατόμουεπηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους.
 • Η ταυτότητα προέρχεται από ένα μωσαϊκό επιμέρους ταυτοτήτων: προσωπικής,οικογενειακής, πολιτικής, εργασιακής …
 • Ερευνητικά Ερωτήματα:

 • Συμβαλλόμενοι κλάδοι: Κοινωνική και Πολιτική Παιδεία, ΝΕ Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα

ΠΗΓΕΣ: Έκφραση - Έκθεση Α΄ Λυκείου Περιγραφή προσώπου σελ. 168-176
Compass , A Manual for Human Rights, Education for Young People,
Council of Europe, 2002,
http://www.comminit.com/?q=democracy-governance/node/289423

All Equal / All Different http://eycb.coe.int/edupack/default.htm

Ταυτότητες / Identity
Who am I? What am I? Identity is like culture, there are many aspects to it, some hidden some visible. One way of looking at this could be to imagine yourself as an onion (even if you don't like to eat them). Each layer corresponds to a different part of your identity.
Ποιος είμαι; Τι είμαι; Η ταυτότητα είναι κάτι σαν την κουλτούρα, υπάρχουν πολλές πτυχές της. Κάποιες είναι ορατές και κάποιες αθέατες. Ένας τρόπος για να μελετήσεις την ταυτότητά σου είναι να φανταστείς ότι είσαι ένα κρεμμύδι (ακόμα κι όταν τα απεχθάνεσαι!). Κάθε στρώμα αντιστοιχεί σε ένα μέρος της ταυτότητάς σου.
Ποια είναι τα ποιο σημαντικά συστατικά που οικοδομούν την προσωπική σου ταυτότητα; Γράψε τα δίπλα στους αριθμούς 1-5. Το 1, κοντά στο κέντρο δηλώνει το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό.
 • Να έχεις υπόψη σου ότι κάποια από αυτά συνδέονται με :
 • Τους ρόλους που έχεις στην κοινωνική σου ζωή: κόρη, μαθήτρια, κτλ
 • Τους ρόλους που επέλεξες εσύ: μέλος πολιτικού κόμματος, οπαδός αθλητικής ομάδας, χόμπυ, κτλ
 • Τον τόπο που γεννήθηκες και / ή ζεις
 • Ανήκεις σε μειονότητα εθνική ή θρησκευτική
 • Το φύλο σου;
 • Πόσο σε καθορίζουν όλα αυτά;

tavtotites2.png


Κι ακόμα, μπορεί να σε καθορίζει το τι δεν θάθελες ποτέ να είσαι: π.χ. γυναίκα, πολιτικός, αλκοολικός, αλλοεθνής στην Ελλάδα, κτλ.
Some of these will be related to: • the roles you play in life: a daughter, a friend, a school student, a baker, a banker;
• the parts of your identity you may be able to choose: fan of a certain type of music, member of a political party, style of clothes;
Πώς θεωρούμε ότι μας βλέπουν οι άλλοι; Identity is not only a question of how we perceive ourselves. Others identify us, and we may not like the label they give us.
tavtotites1.png
Διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε ομάδες επειδή φαίνεται ότι το έχουμε ανάγκη να διαφέρουμε. Έχουμε ανάγκη να προσδίδουμε αξίες στη δική μας ομάδα (οικογένεια, φίλοι, κοινωνική τάξη) που με τη σειρά τους λειτουργούν ως προστιθέμενη αξία για το δικό μας κύρος. Η στάση αυτή γίνεται επικίνδυνη, όταν αρχίσουμε να προσδίδουμε αρνητικές αξίες σε όσους δεν ανήκουν στη δική μας ομάδα.
Ερωτήματα:
 • Ποια στοιχεία της ταυτότητας είναι ίδια στους ανθρώπους και ποια μοναδικά;
 • Γράψτε στα βέλη ποια είναι τα κοινά μας σημεία στην ομάδα μας και στην εξωτερική περιφέρεια των κύκλων ποια τα διαφορετικά. ΧΡΩΜΑΤΑ