ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την δράση "Εμφυλη βία στο σχολείο"Το ερωτηματολόγιο έγινε με τα Google form και η τεχνική είναι ότι αναρτάται στο wiki με embed this Document, επιλογή της Google. Μετά μέσα απο το wiki, επιλογή Widget και Other HTML.Τα αποτελέσματα τα παίρνουμε σε μορφή .xls για επεξεργασία γραφήματος μέσα απο την Google.