Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Ο ρόλος του σημερινού σχολείου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και απαιτητικός, συγκρινόμενος δε με το παρελθόν αντικατοπτρίζει τις παιδαγωγικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές αλλά και άλλες ανακατατάξεις, οι οποίες παρουσιάζονται στην Παγκόσμια Κοινότητα.
Η επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου, είναι μια πραγματικότητα που απασχολεί τις δυτικές κοινωνίες και τη χώρα μας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά ακούγονται διαμαρτυρίες από γονείς, αλλά και δασκάλους για την επιθετικότητα των παιδιών κυρίως μέσα στο χώρο, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου.


Πρόληψη – αλλαγή συμπεριφοράς:
- Υπάρχουν φαινόμενα επιθετικότητας και βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο μας;
- Υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές έξω από το σχολείο που επηρεάζουν και τη σχολική μας ζωή;
- Πως θα θέλαμε να αντιδρά η σχολική μας κοινότητα σε τέτοιες συμπεριφορές;
- Μπορούν οι μαθητές να έχουν πιο ενεργητικό ρόλο στην αντιμετώπισή τους;
- Μπορεί το σχολείο μας να συμφωνήσει κάποιους κανόνες για την αντιμετώπιση βίαιων συμπεριφορών, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα όλων των μερών;
- Ποιος θα θέλαμε να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών;
- Μπορεί να υπάρχει τακτική συνεργασία για τα θέματα αυτά μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών / εκπροσώπων τους;
- Μπορούν να αναλάβουν κάποιοι μαθητές του σχολείου, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν και υποστηρίζουν κοινά αποφασισμένους κανόνες;
- Θα μπορούσαν μαθητές να μεσολαβούν οργανωμένα για την επίλυση συγκρούσεων αντί της επιβολής ποινών;
- Τι μπορούμε να κάνουμε στο σχολείο μας για να προλαβαίνουμε αλλά και να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά την εκδήλωση της βίας;
<iframe src='http://www.glogster.com/glog/6l8nqb9n6vf6sb20hdmf9a0' height='488' width='360' name='glogster-embed-glog' frameborder='0' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' style='overflow: hidden;' id='glogster-embed-glog'></iframe>Είσοδος Μαθητών


Εδώ είναι το Σχολείο μας.